Podle Jana Abrahama ze zdejší pobočky Českého hydrometeorologického ústavu jsou koncentrace škodlivin v ovzduší s porovnáním se 70., 80. a 90. lety nižší. „Sledujeme podle různých nařízení vlády a zákona o životním prostředí stav ovzduší. Opíráme se přitom o stanovené imisní limity,“ řekl Abraham.

Podle něj například koncentrace oxidu siřičitého značně klesly. „Zato u oxidů dusíku jsme v posledních pěti letech zaznamenali setrvalý stav, případně mírný vzestup,“ pokračoval ve výkladu. „Příčinou je většinou vzrůstající automobilová doprava.“ Nedá se prý zhodnotit, která škodlivina je nejhorší.

„V současnosti to je asi prašný aerosol, který dýcháme. Obsahuje například těžké kovy a polyaromatické uhlovodíky. Produkujeme ho prý všichni. Hlavně díky vysokému užívání automobilů, spalování uhlí v domácích topeništích. Podílí se na něm i sekundární prašnost třeba ze staveb či neupravených ploch,“ doplnil Abraham a dodal, že zlepšit to můžeme třeba tím, že budeme jezdit MHD a ze strany úřadů přijmutím systémových opatření.

Ekologičtí aktivisté říkají, že to nestačí. Třeba Marian Páleník z Přátel přírody tvrdí, že vývoj ovzduší má velkou dynamiku a co bylo před rokem, dnes nemusí platit. Se zdražením elektřiny a plynu se prý dosud příznivý vývoj překlápí do negativního, protože někdo opět přešel na topení uhlím. „Úplnou katastrofou je, přidávají-li k uhlí ještě odpady. Při nízkých teplotách v lokálních topeniších a pálení třeba PET lahví vznikají silně jedovaté dioxiny,“ řekl Páleník. „Což jsou leckdy látky tisíckrát jedovatější než cyankáli. Přitom lze říci, že miligram dioxinů je jedovatější než tuna oxidu siřičitého,“ pověděl Páleník.

Podle něj by magistrát měl podporovat hlavně zateplování domů a povolit výstavbu jen takových domů, jenž budou mít minimální nároky na vytápění. Také by měl podporovat zavádění obnovitelných zdrojů energie po vzoru Litoměřic. Tam prý město přispívá každému, kdo si pořídí sluneční kolektor a navíc investuje do využití geotermální energie.

„Co se znečišťování automobily týká, opět je do určité míry na vině i magistrát. „Zdražuje MHD, omezuje spoje a tvoří parkovaní v centru města,“ vysvětloval Páleník. Dávno se prý ví, že čím více parkovišť v centru je a oč je veřejná doprava dražší, tím více lidí používá auta. „Parkovištím v centru často za oběť padá zeleň. „Jak ubývání zeleně, tak nárůst automobilové dopravy vede ke zhoršování kvality ovzduší.“

Podle něj je třeba se zaměřit na látky, jichž je sice v absolutních hodnotách málo, ale jsou nejtoxičtější. „Bohužel právě koncentrace těchto látek se často vůbec neměří,“ dodal Páleník.