Ostatky leží stále na stejném místě jako před čtyřmi lety, kdy byly náhodně nalezeny návštěvníky hřbitova. Tlecí doba, za kterou se mají uložené ostatky rozložit, je obecním úřadem stanovena na deset let. Ale hroby, na nichž byly nalezeny, ji značně převyšují. Jsou staré možná i několik desítek let.

Zřejmě tedy došlo k výjimce v tlecím procesu. Takové výjimky ale neobvyklé nejsou, zváží–li se fakt, že se dnes nacházejí kosterní pozůstatky staré i tisíce let.

V bezprostřední blízkosti hřbitovní zdi vyrostla chatařská kolonie i obytné domy. Rodiče místních dětí by nejspíš byli velmi překvapeni, kdyby si jejich dítko přineslo domů „suvenýr“ ze hřbitova v podobě lidských kostí.

Riziko nákazy nemocí z těchto ostatků je malé, přesto však existuje. Na jejich povrchu se už žádné choroboplodné buňky nenachází. Ale uvnitř kosterní tkáně možná ještě přežívají smrtelně nebezpečné viry. Ty mohou v tkáních mrtvého člověka přežívat dlouhou řadu let. Jestliže zemřelý skonal právě na nějaké virové onemocnění, není vyloučeno, že může dojít k nákaze při kontaktu s jeho ostatky.

„Člověk by se s tím do kontaktu vůbec dostat neměl. Nemusí být nebezpečné, ale také v nich může naopak přežívat anthrax, tetanus a jiné viry,“ vysvětluje ředitel krajské hygienické stanice Josef Trmal.

Některé z kostí doslova ční ze země mezi zbytky několika rozlámaných náhrobních kamenů, ze kterých už ani není možné zjistit, kdo je zde pochován. Pravděpodobně jde o hroby německých občanů, kteří v minulosti obec obývali. Svůj věčný klid si ale nejspíš představovali trochu jinak.
Na pohřebištích ve většině případů stály kostnice, kam se ukládaly nerozložené ostatky zemřelých. K tomu docházelo například při exhumaci nebo rušení hrobů právě proto, aby se s nimi nikdo nedostal do kontaktu.

Místa posledního odpočinku Němců byla v dobách minulého režimu zrušena. Tyto hroby se hromadně bouraly a jejich ruiny se tu nachází dodnes. Oprava je ovšem v nedohlednu. Hřbitov, který má ve vlastnictví obec Petrovice, nemá žádného správce. Jeho údržba tak spadá pod běžnou údržbu celé obce. O jednotlivá hrobová místa se obec stará pouze v případě, nemůže–li to provést jejich vlastník.

Několikrát do roka je zde provedena údržba zeleně a celkový úklid. „Děláme správu v rámci svých možností, ročně se do hřbitova investuje 20 – 30 tisíc korun,“ uvedl starosta obce Zdeněk Kutina. Pohřební řád Petrovic ukládá každému majiteli hrobového místa udržovat jej v dobrém stavu. To ovšem představuje další problém.

Velká část zchátralých hrobů patří německým nebožtíkům a jejich příbuzní, pokud jsou ještě naživu, často ani nevědí o tom, že je zde někdo z příbuzenstva pochován. Nějací se ale přeci jen najdou. „Lidé se začínají ke svým příbuzným zde pochovaným hlásit,“ potvrdil Kutina.

Obec se zatím k odstranění zbytků starých hrobů nebo jejich rekonstrukci nechystá. Kutina uvedl, že tato věc není na pořadu dne. „Stále čekáme, zda se k nim ještě někdo nepřihlásí,“ dodal. Kosti ale měly být dávno odstraněny. V případě podobných nálezů je důležité se kostí nedotýkat a ihned řádně informovat policii. Jejich odstranění pak provede pověřená osoba.