Město Ústí se proto rozhodlo jeden z nich rozšířit. Konkrétně bukovský, který patří k nejmodernějším a také nejpreferovanějším. Podle jeho ředitelky Věry Vonkové je čekací doba na přijetí sem v průměru 7 let, přičemž na nejžádanější byty 2 + 0 se čeká i 10 let. Dnes je kapacita tohoto zařízení 95 míst, v budoucnu by se měla zvýšit přibližně o třetinu. A sice formou přístavby dalšího křídla k stávajícímu objektu. Vznikne tu 40 nových bytů určených jak pro jednotlivce, tak i pro manželské dvojice.

Domov pro seniory na Bukově a také stejné zařízení na Stříbrníkách se od zbývajících pěti domovů liší. Jde o dřívější penziony, v nichž důchodci žijí v samostatných bytech, které si zařizují vlastním nábytkem. Skýtají tedy více soukromí než klasické domovy ústavního typu, v nichž senioři mají k dispozici maximálně samostatný pokoj. Mnohdy jej ale sdílejí s dalším obyvatelem nebo i několika obyvateli. Oba typy zařízení se v minulosti lišily i tím, že domovy poskytovaly komplexní služby a penziony jen některé. Třeba pouze samotné bydlení.

Od letošního roku, kdy začal platit nový zákon o sociálních službách, se rozdíly trochu zmenšily. Především oba typy zařízení, které se dnes nazývají jednotně domovy pro seniory, musí nabízet komplexní služby. A klienti si je mohou, ale nemusí objednat.

Co ale zůstalo, je různá úroveň bydlení. Stejně jako to, že alespoň trochu soběstační senioři preferují bydlení v samostatných bytech. Proto je právě v domovech pro seniory na Bukově, ale i na Stříbrníkách nejdelší čekací doba. „I u nás je to v nejžádanějších bytech 1 + 1 až deset let,“ potvrdila ředitelka Anna Pivová. „Předpokládáme, že po dostavbě bukovského domova by se alespoň tady mohla čekací doba zkrátit v průměru na 5 až 6 let,“ uvedl Jan Řeřicha, náměstek ústeckého primátora.

Jak vyplývá ze studie, kterou si město nechalo zpracovat, bude nový objekt přistavěn k tomu stávajícímu ve tvaru L. Výsledkem tak bude komplex ve tvaru U. Vedle dalších potřebných bytů toto řešení přinese nové možnosti venkovních úprav.

„Tři strany budou zastavěny a u té čtvrté počítáme s optickým uzavřením ozdobnou zídkou. Vznikne tak atrium, kde chceme pro stávající i budoucí obyvatele vybudovat zelený odpočinkový kout – parčík s altánkem, lavičkami, jezírkem a umělým potokem,“ popsal městské plány Řeřicha. Dostavba přijde kolem 50 milionů korun. Město očekává, že se mu na ni podaří získat dotaci z evropských zdrojů, která by mohla pokrýt až 80 procent nákladů. V úspěch doufá i proto, že už dostalo dotaci na projektovou dokumentaci k této akci.

„Žádost už jsme podali. Nejdříve by mohla být vyřízena na podzim, spíše ale až na začátku příštího roku,“ dodal náměstek primátora.

Někde uspějí už i letos

Podstatně rychleji než v bývalých penzionech uspějí dříve narození Ústečané se žádostí o umístění do klasického domova. „Odhaduji, že už letos budeme moci uspokojit asi 10 nových zájemců,“ potvrdil například Václav Hála, ředitel Domova pro seniory v Krásném Březně. Žádost o umístění do domova pro seniory již zájemci nesměrují na magistrát města, ale přímo do zařízení, v němž chtějí žít.

To je jedna z novinek, kterou přinesl zákon o sociálních službách platný od letošního ledna. „Od magistrátu jsme převzali pořadník, v němž bylo 100 čekatelů. Všechny jsme obeslali, abychom poznali jejich aktuální situaci,“ řekl Václav Hála. Vrátilo se jim 60 potvrzených žádostí o umístění.

„Seznam zřejmě nebyl dlouho inovovaný. Zjistili jsme, že řada lidí v něm už byla umístěna jinam, další se odstěhovali nebo i umřeli,“ poznamenal ředitel. Ze všech aktuálních zájemců v pořadníku chce nastoupit už letos jen 15 lidí, ostatní až za rok či i déle. Krásnobřezenský domov přitom každoročně uspokojí 25 až 30 lidí. „To znamená, že zhruba 10 až 15 nových žadatelů má reálnou šanci, že se bude moci přestěhovat do domova už letos,“ dodal Hála.

Jak jsou na tom jinde?

Severní Terasa - Zrekonstruovaný a zmodernizovaný domov poskytuje služby v jedno až čtyřlůžkových pokojích. V areálu je velká zahrada využívaná ke kulturním i sportovním akcím, posezení i procházkám, dále kavárna i bufet.

Dobětice - Domov se nachází na okraji dobětického sídliště. Klienti jsou ubytovaní v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. I zde mají k dispozici bufet a kavárničku, oblíbené je rovněž posezení na terase.

Krásné Březno - Domov je situován v centru sídliště Na Vyhlídce. Zdejší klienti jsou ubytováni v jedno i vícelůžkových pokojích. I oni mají zahradu, bufet, ale i knihovnu aj. Některé služby jsou přístupné také seniorůrm z okolí.

Velké Březno - Domov je vzdálen od Ústí asi 10 km. Pokoje jsou dvou a třílůžkové. Je tu zřízeno i oddělení specializované na poruchy kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba a další demence). V domově se konávají i bohoslužby.

Chlumec - Nejstarší zařízení, prošlo ale přestavbami. Menší domov rodinného typu, velká zahrada, blízko je les. Klienti bydlí v jedno i vícelůžkových pokojích. Je tu zřízeno také oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí.

Stříbrníky - Bývalý penzion. Senioři zde žijí v malých i větších bytech 1 + 1 nebo 2 + 1 ve dvou dvanáctipatrových věžácích. Vzhledem k poměrně velkým bytům je domov postupně předělává na menší. Letos chce město areál oplotit.

Bukov - Nejmladší a nejmodernější zařízení v Ústí, nachází se v blízkosti hlavní ústecké třídy. Nabízí ubytování v jedno až třípokojových bytech. Několik jich je vybaveno pro vozíčkáře. Klienti se dočkají i venkovního posezení.