„Sice pak sem vysázeli nějaké nové, ale nikdo se o ně nestará a většina jich uhynula,“ zlobí se Hynek. S akcí přišlo ke konci roku 2003 Ředitelství silnic a dálnic ČR, jež ji také financovalo. Firma, kterou si najalo, navrhla k likvidaci přes dvě stovky stromů v úseku od železničního mostu do Vaňova. Prý proto, že ohrožovaly silniční provoz padáním větví. A nabídla náhradní výsadbu 60 nových stromů.

Proti tomu se ale postavil centrální obvod, který místním šetřením zjistil, že zdravotní stav většiny stávajících stromů není tak špatný, aby musely bezprostředně padnout. Ke stejnému závěru došel i znalec Marek Hanuš, který posuzoval situaci.

Nakonec jich ale stejně bylo zlikvidováno víc. A náhradní výsadba se plně neujala, asi polovina stromů uschla. Podle Hanuše proto, že mladé stromky nikdo nezaléval. „Už jsme to dvakrát reklamovali, naposledy letos,“ řekl místostarosta centrálního obvodu Jan Tvrdík. Nesouhlasí ale s tím, že by vykácení starých stromů bylo zcela zbytečné. „Některé byly opravdu hodně blízko a překážely, bylo přes ně špatně vidět do zatáček. Dnes se tady cestuje bezpečněji,“ je přesvědčen místostarosta.