Pro výrobu chloru ve Spolchemii v provozu Elektrolýza úřady 30. října 2006 vydaly integrované povolení v souladu se zákonem 76/2002 o integrované prevenci. „Povolení pro elektrolýzu, tedy vlastní výrobu chlóru, jsme ovšem dostali na dobu určitou, nejdéle do konce roku 2012,“ vysvětlil mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř.

Podle něj také musí chemička od 1. ledna 2013 stávající amalgámovou technologii používající jako pomocnou látku rtuť nahradit nejlepší dostupnou technologií, membránovou elektrolýzou, nepoužívající rtuť.

Lidé sdružení v Občanské lize ovšem zákon vykládají jinak. „Myslíme si, že by Spolchemie měla přejít na nejlepší technologii letos, ačkoliv si jsme vědomi, že zákon svazuje nahrazení starých technologií s ekonomickou dostupností,“ vysvětlil Jaromír Veselý.

Spolchemie záměr konverze amalgámové elektrolýzy na membránovou vyhlásila již v roce 2005. „Přípravné fáze projektu jsme již spustili,“ řekl Rytíř. Letos prý bude posouzen vliv projektu na životní prostředí. Rovněž musí projít procesem vydání samostatného nového integrovaného povolení. Do konce roku 2011 by měla být v areálu podniku membránová elektrolýza vybudována.

„Během roku 2012 začneme s jejím zkušebním provozem a amalgámová technologie tak bude dle stávajícího integrovaného povolení odstavena,“ uvedl Rytíř a dodal, že na uzemí amalgámové elektrolýzy v současnosti sanují rtutí znečištěné podloží. „Ovšem prostředky na sanace Spolchemií jen protékají, neboť je čerpají z různých státních fondů na životní prostředí,“ dodal Veselý.