Akci při příležitosti Zeleného čtvrtku pořádalo pro své malé klienty neštěmické centrum Broučci křesťanského sdružení mladých lidí YMCA. Pavel Hušek, programový manažer YMCA, vysvětlil vstupné tím, že pro soutěžící děti byly připraveny i odměny. Dospělý doprovod neplatil nic.

Někteří rodiče, kteří chodí do zmíněného parku se svými dětmi pravidelně, se ale ohradili, že jde o veřejně přístupné místo. A že jim nepřijde správné, aby se tu konal uzavřený mejdan jen pro někoho. Vadilo jim, že byl park, který má sloužit všem, ohrazen páskou a děti z okolí dovnitř nesměly.

Pavel Hušek uvedl, že akci měli řádně domluvenou s neštěmickou radnicí, která jim park na dobu konání akce propůjčila. Liana Wagnerová, starostka Neštěmic to potvrdila. Řekla, že radnice se na akci spolupodílela a zaštiťovala ji. „Park jsme mateřskému centru Broučci propůjčili zdarma. Je to veřejně prospěšná společnost, která dělá pro zdejší mladé rodiny prospěšnou práci.

Akce byla určena pro neštěmické děti, tak to bylo, myslím, na místě,“ řekla Wagnerová. Navíc šlo podle ní jen o krátkou dobu – pouhou hodinu, kdy byl park mimo běžný provoz. Páskou byl ohrazen, protože velikonoční zábavné odpoledne bylo určeno výhradně malým dětem a nebylo žádoucí, aby akci připravenou pro ně narušovali a děti ohrožovali výrostci, jak se často stává, třeba na hřištích.