Tato tradice připomíná událost z bible, kdy Ježíš omyl nohy dvanácti učedníkům při Poslední večeři Páně. Včerejší bohoslužba zahájila velikonoční svátky. Dnes na Velký pátek půjdou věřící s procesím na Mariánskou skálu ke kříži na jejím vrcholu. Po Velkém pátku následuje Bílá sobota, symbolizující v křesťanské tradici Kristovo Vzkříšení. Nedělní Hod Boží oslavuje Vzkříšení a na mnoha místech se v tento den světí pokrmy. Velikonoční doba pokračuje dalších sedm týdnů.