Některé ze staveb už mají zcela propadlé krovy i zhroucené zdi. Okolo nich se bez ladu a skladu povaluje odpad nejrůznějšího druhu, od pneumatik, přes PET lahve po skleněné střepy. Prostor stále není nijak oplocený, ani jinak zabezpečený, takže se sem může zatoulat některý ze psů, jež na travnaté ploše za bývalým provozem venčí místní obyvatelé, případně se tu při chvilkové nepozornosti rodičů může zranit dítě.

Ředitel firmy Tisk Horák Vladimír Šaur si navíc stěžuje, že díky nezabezpečeným ruinám se do objektu tiskárny snadněji dostávají různá individua. „Rozhodně nám to přidělává starosti, jež bychom nemuseli mít. Zatím se tam nic nezměnilo a dělá to ostudu i nám, ačkoliv náš podnik na svůj majetek a pozemky dbá,“ vysvětlil. Starostka neštěmického obvodu Liana Wagnerová, kam patří i Krásné Březno, slíbila, že radnice udělá vše, co jí zákon umožňuje, aby byl objekt zabezpečen. Zároveň si postěžovala, že díky současným zákonům se cítí být rukojmím soukromníků, kteří se nestarají o svůj majetek.

„Navíc je problém, že máme zkrácený rozpočet, takže si nemůžeme dovolit zatěžovat jej ještě stavbou plotu kolem soukromého majetku, o nějž se majitelé nestarají. Také by to bylo vůči ostatním částem obvodu dost nefér,“ řekla Wagnerová a dodala, že na pravidelné čtvrteční schůzce se zástupci služeben obou policejních sborů domluví i častější kontroly místa.

„Doufám, že mi alespoň velitel služebny městské policie v našem obvodu Oto Lipert vyjde vstříc.“ Majitelem objektu je společnost Bredl s. r. o., jejímž jednatelem je Oskar Bredl. Vedoucí stavebního odboru magistrátu Vlastimil Hudeček tvrdí, že se s ním špatně komunikuje, neboť nereaguje na výzvy a stále není k dosažení. Odbor prý proti němu nemůže zakročit, protože stávající legislativa již neumožňuje státní stavební dozor.