Asi dvě stovky lidí za asistence strážníků, kteří usměrňovali dopravu, prošly městem. Čelo průvodu tvořili ústečtí kněží a ministranti, nesoucí kříž. Mezi zúčastněnými byl i primátor Jan Kubata. Na cestě na vrchol se procesí pětkrát zastavilo, aby se věřící pomodlili a vyslechli hudební vystoupení. Cílem bylo místo na vrcholku Mariánské skály, kde byl loni vztyčen kříž. Posvětil jej při bohoslužbě litoměřický biskup Pavel Posád. Také letos na Velký pátek se u kříže poutníci pomodlili.