„Odkryli jsme část sídelní vrstvy z 12. až 13. století. Je tu například zbytek sklepa a část zdi,“ vysvětlila Cvrková. Další zajímavostí je podle Cvrkové nález prozatím dvou barokních kanalizačních trativodů. Jeden z nich je prý propadlý. Zato dlouhá část dalšího vypadá neporušená. „Zkoumali jsme ho pomocí kamery a protáhli jsme ji tím trativodem až do délky sedmi metrů, dál jsme bohužel nedosáhli. Kanalizace však odtamtud pokračuje dál.“

Kromě středověkých a barokních sídelních vrstev je patrné, kde stály domy, postavené zřejmě v novověku, to znamená třeba v 19. a 20 století. Sonda také odkryla část městských hradeb. „Jsou tu jejich zbytky. Na nich z obou stran stál dům, pravděpodobně z počátku 20. století. Zůstal tu z něj zbytek cihlového komínu,“ dodala Cvrková.

„Podle toho, co jsem viděl, archeologové odkryli zbytky staveb z mladohradištního období,“ řekl ředitel ústeckého archivu Vladimír Kaiser. „Mají to doloženo i keramickými střepy z té doby.“ Zároveň podle jeho mínění výzkumný tým pravděpodobně našel středověký špitál. „Také by měli během prací odkrýt celý zbytek hradeb.“

Investor Fora, společnost Multi Development, své plány pozměnil a výstavba nebude tak rozsáhlá. Díky tomu zůstane prostor staré tržnice vědci nedotčený. Zde by se podle předpokladů historiků mohly nacházet hroby z raného středověku.