Vyplývá to ze závěrečného účtu města za rok 2006, který schválili ústečtí radní. Vzali také na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města v loňském roce specializovanou firmou BVM Audit.

„Zkoumání ukončila v minulém měsíci a její výrok zněl: Bez závad,“ řekl náměstek primátora Libor Turek. Půjčené peníze město použilo na investice. Loni například investovalo do revitalizace městského centra, rekonstrukce Masarykovy ulice, oprav kulturního domu či do vybudování okružních křižovatek na Elbě v obvodu Severní Terasa a na Střekově.

Pro letošek město schválilo rovněž schodkový rozpočet. Počítá s výdaji 1,6 miliardy a příjmy 1,5 miliardy korun. Na investice opět bude čerpat prostředky od EIB, počítá s 300 miliony korun.

Podle náměstka primátora Jana Řeřichy bude patřit mezi největší letošní investiční akce rekonstrukce Malé Hradební ulice, pokračující úpravy na Městském stadionu, stavba trolejbusové tratě na Střekově a jiné.