Včera vydal tiskové prohlášení, v němž oznámil, že se při osobním jednání shodl se zastupitelem Martinem Bergerem (ČSSD) na jeho odstoupení, pokud se tento sociálnědemokratický zastupitel opětovně dopustí jednání, jež by mohlo být označeno za nepřijatelné. „Jsem rád, že pan Berger toto vyslovil v našem rozhovoru jako první,“ dodal Kubata.

Berger to ve svém vyjádření o setkání s Kubatou potvrdil. „Shodli jsme se, že pochybnosti o přijatelnosti mého vystupování na veřejnosti nejsou jen mým osobním problémem, ale mohou rovněž negativně ovlivnit kolektivní postoje i vůči zastupitelstvu města,“ napsal Berger.

Zároveň se Berger omlouvá veřejnosti, že některými prohlášeními po publikování diskutovaných případů dopustil jejich pokračování i nejednoznačnost výkladu důležitých okolností. „Důvodem byla má nezkušenost s mírou veřejné kontroly i pojetím práce médií, nikoliv snaha o zamlčování skutečností. Přijměte prosím omluvu i přesto, že nadále nesouhlasím s tím, co bylo zveřejněno a jsem přesvědčen, že následná šetření prokáží pravdivost mých slov.“

Zároveň slíbil, že pokud se ve sdělovacích prostředcích ještě jednou objeví jeho jméno ve výrazně negativních souvislostech, skutečně se mandátu zastupitele vzdá. „Ty však musejí být podloženy jasnými a nezvratnými důkazy,“ dodal Berger.

Kritikem Martina Bergera za jeho údajné výstřelky byl v uplynulých dnech hlavně zastupitel za SZSP a bývalý náměstek primátora Tomáš Jelínek, jehož Berger zařadil do kategorie politických prospěchářů. „Považuji to za hodně chabý útok. Místo toho, aby se zastupitel Berger ve svém prohlášení zamyslel a snažil se vysvětlit své prohřešky, pokračoval v nabubřelosti. Napadal dokonce i své stranické kolegy, nesouhlasící s jeho výstřelky.“

Jelínek zároveň vyjádřil podezření, že prohlášení z minulého týdne nepsal Berger, ale spíše jeho okresní stranický šéf Arno Fišera. „Ten také ve svých výrocích nikdy nepřipustí ani stín pochybností nad svým jednáním a vždy hledá nepřítele všude kolem, jednou z řad opozice, podruhé médií,“ uvedl a dodal, že Bergerovy by slušelo víc lidské slušnosti a pokory.

Komunistická zastupitelka Květoslava Čelišová s tímto výsledkem celkem souhlasí, ale myslí si, že za Bergera nese politickou odpovědnost i jeho strana. „Od začátku si myslím, že do politiky by měli vstupovat lidé zkušení a vyzrálí. Místní ČSSD se však zkušených a známých lidí zbavila a nominovala lidi neznámé.“

Arno Fišera, náměstek primátora a okresní předseda ČSSD si sice myslí, že zastupitel by si měl dávat pozor, jak se zastupitel na veřejnosti chová, ale zatím není přesvědčen, že v obou incidentech Berger nese vinu.

„Vyznívá to jako protichůdná tvrzení. Protokoly Dopravního podniku jsou šlendrián. Podnik sám několik věcí porušil. Samozřejmě, pokud bude dokázáno, že zastupitel Berger se skutečně dopustil nevhodného chování, bude řešen stranickou organizací,“ dodal Fišera.