Také včera pracovníci pražské společnosti Stavby mostů opravovali dilatační závěry mostu. Stavbyvedoucí Vladimír Sommer řekl, že zmíněný dálniční úsek je již 20 let v provozu a jeho rekonstrukce je tudíž nezbytná.

„Navíc končí životnost dilatačních závěr. Jde o spáry rozdělující most od pevné části vozovky. Nekončí ale životnost mostu ani dálnice jako takové, pouze se musejí opravit spáry,“ vysvětlil současné práce na stadickém mostě stavbyvedoucí Sommer.

Vedle bednění říms a jejich armování dělníci provádějí i celkové úpravy odvodnění v dálničním úseku u Řehlovic. Podle vedoucího střediska správy a údržby dálnice Petra Zajíce dělníci nyní dokončují I. etapu. Od neděle pak zahajují druhou etapu, která potrvá do 2.května.

„Celková uzavírka levého dálničního pruhu potrvá až do 30.června. Čeká nás celkem pět etap rekonstrukčních prací v tomto dálničním úseku od Řehlovic po Trmice. Po dokončení odvodnění a provozních úprav na mostě nad Stadicemi se rekonstrukce dočkají také dálniční mosty v Trmicích a nad Koštovem,“ vysvětlil Zajíc. V souvislosti s pracemi na pravé části dálnice ve směru z Řehlovic na Trmice je proto také částečně uzavřena dálnice a doprava je svedena do levé části dálnice.

Po dokončení celkové rekonstrukce se dálnice D8 v úseku od Řehlovic po Trmice dočká dalších stavebních úprav, a to výměny asfaltového povrchu. Ten už nyní provádějí dělníci, ale v opačné straně z Řehlovic ve směru na Teplice. Také tak kvůli pracem na vozovce je doprava svedena do jednoho pruhu dálnice.

Investice na nynější úpravy na mostních konstrukcích si podle šéfa střediska správy dálnice Petra Zajíce vyžádají řádově miliony korun.

Podle šéfa dálniční policie Františka Rainera je proto v úseku snížená rychlost, a to v některých místech až na 20 kilometrů v hodině. Řidiči by proto měli v těchto místech dbát zvýšené opatrnosti a věnovat se plně řízení.