„Zákon 76/2002 o integrované prevenci platí už pět let. Za tu dobu měla Spolchemie dost času na změnu technologie,“ řekl člen Občanské ligy Jaromír Veselý. Rtuť vykazuje řadu pro lidské tělo velmi nebezpečných vlastností. Patří mezi nervové jedy a nelze ji vyloučit z organismu, když se v něm uloží. Poškozuje i šedou kůru mozkovou.

„Je skandální, že léta je část centra zamořována rtutí a že vyjádření magistrátu bývají shodná s vyjádřeními hlavního původce rtuti v ústeckém ovzduší. Spolchemie dlouhé roky pouze prázdně slibuje přechod na novější technologie,“ řekl Marian Páleník z Přátel přírody. „Membránovou technologii přislíbilo vedení Spolku už někdy v roce 1992, a to do 5 let! Po 15 letech se dozvíme, že to bude až za dalších 5 let. Nebýt zákona, vyráběli by pomocí rtuti dál.“

Mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř se brání tvrzením, že do modernizace provozů ve vztahu k životnímu prostředí za polední roky investovali více než 1 280 tisíc korun. Rtutí kontaminované podloží nyní podnik sanuje z peněz daňových poplatníků.

Firma ovšem dala přednost modernizaci výroby epoxidů před přechodem na membránovou technologii kvůli dlouhé ekonomické návratnosti. „Dokud nezastaví provozy s nebezpečnou rtutí, ta bude pořád do centra unikat,“ řekl Páleník.