„Posílali jsme to před měsícem. A jediné, čeho jsme se dočkali, bylo oznámení z odboru kontroly, že nám odpovědí až v květnu,“ zlobí se iniciátor protestu Josef Machek.

Říká, že je to už poněkolikáté, co se ohražují proti různým záměrům v nedaleké průmyslové zóně. „V minulosti nám totiž bylo slíbeno, že tady bude jen takový lehký průmysl, který nás nebude obtěžovat. Žádali jsme, abychom byli zváni k projednávání připravovaných záměrů, ale jsme ze strany magistrátu ignorováni. Stále se rozhoduje o nás bez nás,“ dodal nespokojený starousedlík z Kolonie.

Město tvrdí, že sběrna nijak zdejší prostředí ani život lidí negativně neovlivní. Její provozovatel, firma Minorec, již dříve nabídl zájemcům, aby si prohlédli stávající areál v Neštěmicích.

„Využili toho 2 předličtí podnikatelé a myslím, že jsme jejich obavy pramenící z nedostatku informací, rozptýlili,“ uvedla Alena Jursová, jednatelka firmy. „Osobně k nám pozvu i pana Machka, vše mu ukážeme a zodpovíme dotazy,“ slíbila.