„Zatím stavební firma buduje cestu, po níž bude jezdit technika. Je vedena zezadu areálu, aby stavba co nejméně narušila hřbitovní provoz,“ uvedl Miroslav Štráchal, ředitel Městských služeb, které hřbitov spravují. Komunikace, jíž po dokončení stavby využije úklidová technika, bude hotová do konce dubna. Pak již začnou práce na nových vsypových loučkách, kterých bude vybudováno 8 s 1 600 vsypových polí.

Stávajících 5 louček s 3 099 poli je totiž beznadějně zaplněno. Přitom je o tento způsob pohřbívání největší zájem. „Místa se uvolňují sporadicky, prakticky jen když za ně někdo přestane platit nájem, což není často,“ vysvětlil Štráchal.

V Ústí je hřbitovů více, ale jednak ten střekovský je nejfrekventovanější, ale hlavně vsypové loučky jsou právě jenom tady. Projekt, který město na rozšíření hřbitova nechalo zpracovat, obsahuje ještě další úpravy, celkem za 30 milionů korun.

„Práce budeme dělat po etapách, podle toho, jak jsou nejvíce třeba. Právě proto jako první přišly na řadu vsypové loučky,“ uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha. Příští rok by mělo být rozšířeno kolumbarium a naposledy upraveny předhřbitovní prostory včetně zvětšení kapacity parkoviště.