Konkrétně jdou peníze na výstavbu speciálních kotevních mol pro velká plavidla i sportovní lodě čekající na proplutí střekovskými zdymadly. Dělníci pražské společnosti Zakládání staveb dokončili mola na střekovské straně Labe nad zdymadly. Tam instalovali konstrukce budoucích dalb.

„Tři kotvící mola budou postavena na horním i dolním toku Labe, a to na obou březích řeky. Jde o ocelové typové dalby pro ukotvení velkých lodí,“ popsal funkčnost konstrukcí stavbyvedoucí Jaroslav Šulc. Po dokončení staveb budou ocelové konzole vetknuté do dna řeky. Dalby budou navíc pružné, tak aby odolávaly náporu tlaku kotvících plavidel v případě silného větru nebo nárazových vln.

S instalací pomocných konstrukcí začali dělníci pražské společnosti letos v lednu. Běžná výstavba trvá asi dva týdny. Na Střekově ale dělníci zjistili složité geologické podloží a nepomáhala ani běžná stavební technika.

Vedení Povodí Labe se pro vybudování dalb rozhodlo poté, co čekající plavidla před střekovskými zdymadly neměla už několik let vyhovující kotevní mola na březích řeky. Zastaralá kotvení pomocí kruhů a řetězů zapuštěných do země nevyhovovala normám a nové konstrukce mol jsou i pro posádky plavidel mnohem bezpečnější a pohodlnější.

Řeka Labe je splavná pro rekreační osobní plavbu i pro nákladní říční plavbu na úsecích Chvaletice – Ústí nad Labem a Ústí nad Labem – Hamburg. Labská vodní cesta je spojnicí se sítí západoevropských vodních cest, které umožňují přímé říční spojení s Německem, Francií, zeměmi Beneluxu a evropskými námořními přístavy.

Labská vodní cesta od státní hranice ve Hřensku po přístav ve Chvaleticích měří 211 km, z toho dolní tok Labe, který větší částí protéká územím Ústeckého kraje, je dlouhý 109, 27 km.

Z hlediska splavnosti je problematický úsek od Střekova po státní hranici, kde jsou plavební hloubky závislé na aktuálním vodním stavu, a tak často dochází k omezení či zastavení plavby.

Povodí Labe proto uvažuje i o plavebních úpravách Labe v úseku od Střekova po Hřensko, které umožní vyrovnat ponor lodí na českém a německém Labi pro zachování celoročního režimu ekonomické plavby.