„Plníme tím slib vůči městu. Tento způsob skladování propylenu je z bezpečnostního i provozního pohledu nejlepším řešením,“ uvedl ředitel pro infrastrukturu Spolchemie Jan Dlouhý. Spolchemie vybuduje dva stotunové podzemní zásobníky. Mají nahradit oba kulové zásobníky o kapacitě 360 tun.

„Skladujeme v nich maximálně 90 tun propylenu a ani po dostavbě nových zásobníků se zde množství této látky nezvýší,“ vysvětlil Rytíř. Spolchemie potřebuje propylen k výrobě epichlorhydrinu, suroviny nutné k výrobě pryskyřic, nejdůležitějšího produktu chemičky.

Zakopání zásobníků pod zem bude Spolchemii stát přes 40 milionů korun. Původně je chtěla zakopat v areálu podniku a opustit Ovčí vrch, kde jsou nynější kulové zásobníky. Studie ale nakonec ukázala, že bude vhodnější je tam ponechat.

Proti zásobníkům v minulosti protestovala Občanská liga, jež tak chtěla docílit vytěsnění propylenu z města. Minulý rok dokonce překazila přípravné práce, když na základě jejího odvolání krajský úřad zrušil územní rozhodnutí magistrátu. Liga se odvolávala i podruhé. Podle ní totiž magistrát města rozhodl, že to je stavba, do níž občanské iniciativy nemají co mluvit a tím jí ze stavebního řízení vyloučil. Spolchemie prý navíc záměr výstavby rozdělila na několik částí, aby se vyhnula novému územnímu řízení.