Tvrdí, že jako předkladatel nevyhodnocuje správně všechna bezpečnostní rizika a zároveň kritizuje krajský úřad, protože prý říká, že bezpečnostní problematika není součástí integrovaného povolení. „Myslíme si, že to součástí povolení je a proto jsme proti jeho rozhodnutí podali už třetí odvolání,“ vysvětlil předseda Občanské ligy Jaromír Veselý.

„Spolek při tom vyhodnocuje rizika při nichž by mohlo dojít k dílčím haváriím. Tvrdí, že prý to ze zákona stačí.“ Liga si ale myslí, že to nestačí. „Spolek přitom absolutně opomíjí možnost eskalace jednotlivých havárií a vytvoření takzvaného dominoefektu,“ pokračoval Veselý. Tento dominoefekt by prý mohl být příčinou obrovských obětí na životě. „Vycházíme přitom z plánů civilní obrany, která už za minulého režimu vyznačila dosah nebezpečí až za hranice města.“

Tiskový mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř připomínky ligy odmítá. „Veřejnost sice má právo říci své připomínky, ale většinou je to hlas Občanské ligy. My se řídíme zákonem. Liga se odvolávala mockrát, ale většinou neuspěla. Řekl bych, že to už patří k místnímu folklóru,“ dodal.

Liga však se svými odvoláními už několikrát nad Spolchemií uspěla.