Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků pátých ročníků ZŠ 2007 realizovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Finančně ho zastřešilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt organizuje CERMAT již od roku 2005, letos se ale uskutečnil poprvé v takovém rozsahu.

Při včerejších testech si žáci ověřili své vědomosti z českého jazyka a matematiky. Dnes pro ně je připraven test ze všeobecných znalostí. Školáci dostali arch s otázkami a měli vybírat ze čtyř možných odpovědí, přičemž tou správnou byla vždy jen jedna. U matematických úloh navíc museli uvést i postup řešení.

Tvůrci projektu počítali také s účastí školáků se speciálními potřebami. Koordinátorka projektu Eva Říhová uvedla, že do projektu jsou přihlášeny více než čtyři tisíce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tito žáci budou mít podmínky testování přizpůsobené.

Účast škol v testování žáků je dobrovolná a zcela zdarma. Zapojily se téměř dva tisíce základních škol z celé republiky.

Po vyhodnocení výsledků testů obdrží školy zapojené do projektu souhrnné výsledky. Děti pak dostanou osvědčení s výsledky testů, které bude obsahovat informace o umístění žáka mezi ostatními zúčastněnými. „Výsledky veřejnosti přístupné nebudou, slouží pouze pro vnitřní potřebu škol,“ vysvětlila Říhová a dodala, že školy by je měly obdržet do konce školního roku. Jejich rozeslání se plánuje asi na 20. červen.

Jednou ze škol, jejichž žáci se podrobili testům, je i ZŠ Stříbrnická. „Vidím to jako dobrou příležitost porovnat úroveň našich žáků s jejich vrstevníky. Pro většinu z nich testy byly nejspíš lehké,“ uvedl ředitel školy Michal Ševčovic.

Podobné testy obdrželi začátkem roku také žáci devátých tříd. Ti už své výsledky znají. Určitou shodu mají i takzvané maturity nanečisto, které si mohly nedávno vyzkoušet poslední ročníky středoškoláků.