Na návrh nového vedení obvodu se vloni na konci roku zastupitelé většinou hlasů usnesli, že jejich požadavky na informace od úředníků budou uplatňovány přes sekretariát tajemníka.

„Já jsem se domníval, že je to v rozporu se zákonem o obcích. Podle něj mám právo požadovat informace o věcech souvisejících s výkonem mé funkce od příslušného úředníka. Nikoli přefiltrované, neboli zcenzurované vedením úřadu,“ uvedl Kubín.

A když s námitkami neuspěl u obvodu, obrátil se na ministerstvo vnitra.

Ani podle ministerského výkladu ale obvodní usnesení v rozporu se zákonem není. Má totiž jen organizačně technickou povahu a neznemožňuje zastupitelům získávat informace od úředníků.

„Jediným smyslem bylo usnadnit a zkvalitnit poskytování informací zastupitelům a většina jich to také tak přijala,“ řekl starosta centrálního obvodu Václav Verner (ODS). „Cenzurovat informace bychom si jednak nedovolili a za druhé ani nemáme co skrývat,“ tvrdil.

Kubín patří mezi zastupitele, kteří se na radnici pídí po informacích často. Za úředníky hodlá chodit dál. Verner ujistil, že mu to zakazovat nebudou.