Ústecká firma tak fakticky zahájila první fázi konverze na nejmodernější dostupnou technologii se špičkovými ekologickými a bezpečnostními parametry. Je to první projekt realizovaný na území bývalého Československa. Očekávaná hodnota celé investice jsou 2 miliardy korun.

Konverzi současné amalgámové technologie na nejlepší dostupnou technologii (BAT) Spolchemie připravuje od roku 2006. Realizace celého projektu je naplánována tak, aby zkušební provoz nové jednotky mohl být zahájen na konci roku 2011. Nový způsob elektrolýzy chloridů nebude používat jako pomocnou látku rtuť.