Starosta Libouchce Jiří Štěrba měřící bod jako prevenci před možnou povodní v horní části obce vítá. Libouchec je tak prvním místem v kraji, kde v rámci projektu Severočeského sdružení obcí je protipovodňové opatření testováno.

Ultrazvuková sonda podle Josefa Vojtka z firmy, která sondu vyrobila, bude ve stanovených intervalech měřit stav vodní hladiny a informaci předává prostřednictvím vysílacího modemu formou krátké textové správy (SMS), faxu nebo jako e–mailovou zprávu. Po ověření provozu pilotní fáze projektu bude následovat kompletní instalace sond, kterých by v kraji mělo na malých tocích být až 124. Projekt spolyká 35 milionů korun.