Žhavý problém dneška

Podle Mariana Páleníka z Přátel přírody charakteristice brownfields na území Ústí nad Labem odpovídá poměrně dost míst. „Třeba nevyužité továrenské stavby ve Vaňově, Předlicích, pozemky neštěmického Tonasa nebo plochy, kde se vyrábí jen na části pozemku.“

Podle jeho názoru by město mělo investory tlačit k využívání bývalých hal. „Z dlouhodobého hlediska je rozhodně špatné nestarat se o bývalé provozy a zároveň nabízet nové pozemky na zelené louce za relativně malé peníze,“ řekl Páleník a dodal, že magistrát by měl začít tvořit plán, jak s brownfields naložit.

Připomínky opozice

Podobný názor na to má i zastupitel za Stranu Zelených, která má znovuvyužití brownfield jako základní pilíř volebního programu, Karel Nepraš. „Dnes je skutečně nutné začít přednostně využívat bývalé tovární provozy. Hlavně pokud jsou vhodně umístěny, na dosah inženýrských sítí a komunikací. Je to menší zlo, než investice do budování nových průmyslových zón na zelené louce.“

Nepraš zároveň vysvětlil, že s brownfields lze naložit dvojím způsobem. „Buď se tu dá obnovit průmysl, nebo je lze, hrozí–li zvýšení zátěže města, tak jako například v anglickém Manchesteru, přeměnit na byty, galerie, správní budovy, tělocvičny.“

Obdobný názor má i komunistický zastupitel Jaroslav Kubín. „Dřív, než se začalo stavět na zelené louce a investovat do průmyslových zón, měli jsme nabízet nevyužité provozy. Takových míst je tu poměrně dost. Plynárna v Úžíně, bývalá sklárna, podniky v Předlicích a podobně. Dnes nám to padá na hlavu.“

Kubín navrhuje navázat kontakt s majiteli a na odstraňování nevyužitých hal spolupracovat s nimi. „Naše strana toto měla ve svém volebním programu. Chtěli jsme na tom také spolupracovat s Czechinvestem.“

Stejně se k tomu staví i zastupitel za SZSP Tomáš Jelínek. „Nevyužité plochy by se rozhodně měly využívat přednostně. Doba nových průmyslových zón už skončila, řekl bych dokonce, že je pět minut po dvanácté. Brownfields dost hyzdí tvář Ústí.“

Přístup centrální radnice

Nejvíce brownfields se asi nachází na území centrálního městského obvodu. Podle svého místostarosty Jana Tvrdíka (AÚ) by obvod případné investory do těchto míst uvítal s otevřenou náručí. „Byli bychom rádi, kdyby se ty objekty začaly nějak využívat, například v Úžíně nebo na západním nádraží, případně v Předlicích. Poslední slovo má však pokaždé magistrát. Chápu ovšem, že stavět na zelené louce je pro investory jednodušší. Myslím si ale, že by mělo být i v zájmu města začít brownfields využívat.“

Co s nimi?

Vedoucí Odboru strategického rozvoje František Podrápský vysvětlil, že město dnes nevlastní téměř žádné vhodné greenfieldy, tedy ony zelené louky. Podobně prý téměř všechny brownfields na území města jsou v rukou soukromých vlastníků. „Proto jsou naše možnosti omezené. My je buď můžeme vykoupit, ale na to nemáme dostatek peněz, další možností je na ně působit přes územní plán.“

Město podle nového stavebního zákona musí do pěti let zpracovat nový územní plán. „V současnosti vzniká nový Integrovaný plán rozvoje města jenž je součástí strategie rozvoje města do roku 2011. Jeho součástí nejsou jen naše projekty, ale také projekty firem.“ pokračoval.

Výhodou je, že ty firmy, které v něm projekt mají, mohou snáz dosáhnout na evropské peníze. Výše jejich bonifikace však teprve bude schválena vládou. „Tímto bych rád soukromé subjekty vyzval, ať se se svými připravovanými projekty v průběhu května obrací na odbor strategického rozvoje,“ apeloval Porápský.

Rozdílné postoje vlastníků

Také ovšem řekl, že ne všechny soukromé subjekty se o své nevyužité plochy nestarají. „Například Spolchemie buduje nové provozy dál od centra a uvolněné pozemky revitalizuje a nabízí k dalšímu využití či prodeji.“

Za největší brownfields označil Podrápský tlakovou plynárnu Užín, plochy bývalé sklárny a západního nádraží Českých drah. „Zde by revitalizace přišla na zhruba dvě miliardy korun.“

Další velkou skupinou brownfields jsou bývalé průmyslové areály v Předlicích. „Ty ovšem jsou opět soukromé a proto bude velmi těžké s tím něco udělat,“ řekl a dodal, že mimo jiné oslovují subjekty vlastnící brownfields dle studie, kterou si o tom nechal zpracovat Krajský úřad spolu s Czechinvestem.

 

Ústecké brownfields

– pozemky okolo západního nádraží ČD

– průmyslové areály v Předlicích

– tlaková plynárna Úžín

– pozemky u Tonasa v Neštěmicích

– bývalá sklárna

– staré provozy ve Vaňově

a řada dalších