Mezi prvními, kdo si zdravovědu a oživování vyzkoušel na modelu, byli osmáci ze Základní školy Mírová na Severní Terase.

„Pomocí tohoto modelu se děti učí nejen správně resuscitovat člověka, ale názorně si ukazujeme i postupy při záchraně a poskytování první pomoci. Mezi ně patří i uložení těla do stabilizované polohy, přivolat pomoc a poskytnout umělé dýchání. Některé děti mají v tomto oboru daleko větší zkušenosti než dospělí,“ řekl instruktor Hlava.

Speciální moderní model člověka pro potřeby ústeckých záchranářů pomocí počítačové techniky určí nejen to, jestli při výuce děti správně dýchaly, ale také, zda postupovaly při masáži srdce, jak měly. Včera si dýchání vyzkoušel i osmák David Frýda.