Přesto je Spolchemie dál kritizována ekologickými aktivisty. Nelíbí se jim totiž, že podnik využívá i starý provoz s technologií užívající propylen.

„Reakci glycerinu s chlorovodíkem, při níž dichlorhydrin vzniká, znají chemici už sto let. Dlouho ale zůstalo jen u jednoduché laboratorní přípravy s nízkými výtěžky,“ vysvětloval Zdeněk Rytíř, mluvčí Spolchemie.

Při výrobě biodieselu z rostlinných olejů, která je podporována Evropskou unii, vzniká jako vedlejší odpadní produkt glycerin. Jedním z jeho možných využití je právě výroba epichlorhydrinu.

„Už v roce 1999 jsme odhadli, že v našich podmínkách výroby je nutné najít jinou, ekonomicky i ekologicky výhodnější cestu jeho výroby,“ řekl Pavel Kubíček, vedoucí oddělení výzkumu divize Anorganika ve Spolchemii. „Přesvědčili jsme vedení a začali hledat jiné možnosti, jak epichlorhydrin vyrábět. Glycerin se ukázal jako nejvýhodnější surovina.“

Podle Rytíře výzkum v laboratořích trval do roku 2002. „Potom jsme začali se stavbou zkušební jednotky, která měla ověřit funkčnost navrženého procesu ve větším měřítku. Byla to první jednotka svého druhu na světě.“

Po úspěšném testování Spolchemie v roce 2004 přistoupila ke konečnému návrhu technologie. „Stavbu nového provozu na výrobu epichorhydrinu jsme zahájili vloni. Dnes vlastníme český patent a mezinárodní přihlášku máme podanou ve 40 zemích.“

Nový provoz na výrobu epichlorhydrinu stojí vedle původního a oba provozy na sebe prý mají technologicky navazovat. „Spolu s klasickou výrobou epichlorhydrinu na bázi propylenu bude Spolchemie disponovat kapacitou 24 tisíc tun epichlorhydrinu ročně,“ dodal Rytíř a uvedl, že celková cena investice do nového provozu dosáhla 400 milionů korun.

Občanské lize se ale nelíbí, že Spolchemie používá souběžně i starou technologii. „Neoficiálně hovořili o tom, že když se ukáže tato technologie jako perspektivní, budou uvažovat o uzavření starého provozu,“ vysvětlil postoj ligy její předseda Jaromír Veselý.

„Samozřejmě respektujeme, že se sníží bezpečnostní riziko díky novým zásobníkům propylenu. Ale nezmizí zcela. Naopak bude trvat do roku 2035, tedy do doby, na níž odhadují životnost tohoto starého provozu,“ dodal Veselý.

„Propojením obou provozů jsme propásli historickou šanci zbavit se jednoho z nejnebezpečnějších provozů v centru,“ dodal Marian Páleník z Přátel přírody.