Jde o jeřáb vysoký 45 metrů, jeho rameno je dlouhé 37,5 metrů. Nosnost má 2,5 až 6 tun. Celkem se skládá z pěti dílů. Ten nejdelší má 12 metrů, nejkratší 3,9 metry. Jeřáb je složen z věžových dílů, které se skládají na sebe. Jeřáb dělníci osadili na vybetonovanou plochu staveniště budoucího paláce Zdrav v centru Ústí.

V těsném sousedství budou dělníci montovat ještě jeden, který bude o několik metrů vyšší. Jeřáb montovali pracovníci otrokovické firmy Jeřáby a výtahy pro SKD Průmstav Ústí nad Labem.