„Další etapou bude dokončení a zprovoznění celého osmnáctijamkového hřiště včetně klubového zázemí. Poslední fází bude rozšíření resortu o další tréninkový prostor nejspíše v roce 2008,“ vysvětloval Ondřej Bula, manažer golfového klubu Terasy.

Hřiště, jehož projektanty jsou Zdeněk Šťastný a Bohuslav Shejbal, využívá krajinné předpoklady zalesněného okraje bývalého dolu a okolí přírodního jezera vzniklého zatopením původních slojí.

„První devítka jamek zahrnuje členité a rozmanité dráhy se zajímavým převýšením. Odpaliště jsou z větší části tvořena terasovými úpravami,“ pokračoval Bula. „Většina jamek druhé devítky obklopuje jezero, ale i zde se hráči setkají se dvěma jamkami umístěnými znatelně výše nad okolním terénem.“

Právě kvůli terasovitým úpravám hřiště, jejichž převýšení dosahuje 40 metrů, ústecký golfový klub přijal název Terasy. „Celý areál bude doplněn klubovým domem, obsahujícím restaurační, klubové i zimní tréninkové zázemí. Celý areál bude otevřen pro veřejnost a přijde asi na 100 milionů ,“ dodal Bula.

Primátor města Jan Kubata je sám členem klubu Terasy a golf hraje prý poměrně intenzivně. „Projekt hřiště byl ovšem schválen už za primátora Petra Gandaloviče. A já jsem také přesvědčen, že rekultivace oblastí, poškozených těžbou, za pomoci golfových hřišť, cyklostezek a podobně je pro to místo ideální.“

Myšlenku golfového hřiště podporuje i opoziční politik Tomáš Jelínek za SZSP. „Sice nejsem vášnivý příznivec golfu, ale tuto myšlenku jednoznačně podporuji. Navíc investor slíbil, že to bude otevřené pro širokou veřejnost. Zároveň doufám, že v těch místech vzniknou i další sportoviště.“

Neutrální postoj k hřišti má ovšem Jaroslav Kubín, zastupitel za KSČM. „Je fakt, že tu oblast bylo třeba rekultivovat, protože vypadalo hrozně, ale já k tomu projektu nemám ani kladný, či záporný vztah,“ dodal.