O tom se už delší dobu mohou přesvědčit majitelé garáží na hranici čtvrtí Klíše a Bukov, u benzinové stanice PAP oil a. s. vedle zimního stadionu.

„Příjezdová slepá komunikace k našim garážím bývá při hokeji po obou stranách zaplněna automobily a my vůbec nemůžeme vyjíždět, ani zajíždět,“ stěžoval si Pavel Černý, jeden z majitelů garáží.

Podle ředitele městské policie Pavla Bakuleho je po dohodě dohled nad veřejným pořádkem rozdělen mezi oba policejní sbory. „My dohlížíme na pořádek na stadionu. Okolní ulice a plochy má na starosti Policie České republiky.“

Pomoc tedy Černý hledal nejprve u dopravní policie. „Ale oni řekli, že mi garáž hlídat nebudou,“ řekl. „Akorát mi poradili, abych si s autem včas vyjel a když jsem se ptal na odtažení, řekli, že to udělají, ale na moje náklady.“

Potom se obrátil na úřady. „Nejprve nevěděli, kdo se o to má vlastně postarat. Ale na odboru dopravy říkali, že tam ani nemusí dávat značku se zákazem parkování, protože komunikace není široká víc než čtyři metry, a proto se na ní podle zákona ani nesmí parkovat. To ale hodně řidičů nerespektuje,“ vysvětloval Černý.

Když se tedy zkoušel slušně domluvit s řidiči, se zlou se potázal. „Poslali mě kamsi. Manželka má už starou a nemocnou matku. Co budeme dělat, když k ní budeme muset rychle zajet,“ ptal se.

Černý si myslí, že řešením by mohlo být umístění dopravní značky se zákazem vjezdu nebo parkování. Podle vedoucího odboru dopravy magistrátu Dalibora Dařílka to nemusí být složité. „Stačí, když si pan Černý podá žádost na umístění značky. Vyjádření policie není nutné, my to s ní projednáme sami.“