„V roce 2004 museli jednatelé firmy, která chtěla vedle mého pozemku postavit autosalon KIA, Jaroslav a Miroslav Mikulenkovi, přeložit z budoucího staveniště vysokotlakou přípojku plynu,“ líčí své patálie majitel vedlejší parcely Jiří Marek. „Na to dostali stavební povolení. To ale povoluje budovat pouze na jejich pozemku.“

Přeložení plynovodu provedla firma Plynomont, sídlící v Dubské 1803 v Teplicích. „Trvalo jim to zhruba dva měsíce. Po dokončení jsem zjistil, že plynovod zasahuje na můj pozemek, aniž bych k tomu vůbec dal souhlas,“ vyprávěl Marek.

Porušení stavebního povolení tedy oznámil na úřadech. „Stavební odbor magistrátu mi odpověděl, že během stavby nového plynovodu nastala kolize s vodovodním řadem, a proto bylo zapotřebí přeložku protáhnout až na sousední, tedy mou parcelu. O tom jsem ale vůbec nebyl informován,“ pokračoval Marek.

Později magistrát zaslal Markovi stavební povolení s průvodním dopisem, kde o něm hovoří jako o opomenutém účastníkovi řízení. Stavební povolení se však vztahuje jen na parcelu Miroslava Mikulenky.

„Oznámení o kolaudaci ale už hovoří i o mojí parcele. To je v naprosto evidentním rozporu se stavebním povolením. Oni vlastně rozhodli o mém majetku bez mého vědomí,“ stěžoval si Marek.

Od té doby se proti tomuto rozhodnutí odvolává, prozatím bezúspěšně. Krajský úřad neustále stížnosti i odvolání zamítá jako neopodstatněné.

„Byl jsem se svým problémem i u tehdejšího primátora Gandaloviče, který mi řekl, že jsem si měl pozemek chránit kulovnicí, ale jinak mi nepomohl,“ dodal Marek.

Vedoucí stavebního odboru magistrátu Vlastimil Hudeček ovšem tvrdí, že se Marek nevyjadřuje přesně. „Měl si své problémy vyřešit už dávno při tvorbě územního plánu a při jednání s majitelem sousedního pozemku. Po kolaudaci měl ze zákona možnost podat návrh k vykonání opravného prostředku. To neudělal.“

Marek ale poukazuje na to, že původní plán přeložení plynové přípojky nepočítal s tím, že bude vybudován na jeho pozemku. „V tomto smyslu je konečně také vydáno stavební povolení. Na jeho dodržení by přeci měl dohlédnout úředník při kolaudaci.“

Dále tvrdí, že se v zákonné lhůtě ozval a dokonce prý i písemně. „Napsali mi ovšem, že to je nedůvodné. Obrátil jsem se tedy i na krajský úřad. Ten mi po delší korespondenci nakonec oznámil, že celou věc postoupili ministerstvu pro místní rozvoj k takzvanému přezkumu,“ dodal Marek.