„Přihlásili se dva zájemci, výběrové řízení ještě není uzavřeno. O vítězi s konečnou platností rozhodne zastupitelstvo města. Doufám, že už v červnu,“ řekl náměstek ústeckého primátora Arno Fišera (ČSSD).

Prodat školu chtělo město již v minulém roce, a to České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Jezuité městu za objekt, v němž chtěli zřídit druhý stupeň školy pro nadané děti z chudých rodin, nabídli 100 tisíc korun a tehdejší radní s tím souhlasili.

To se ale nelíbilo sociálním demokratům a záměr se při posledním jednání zastupitelstva v minulém volebním období chystali smést ze stolu. Nakonec jej jeho předkladatel, bývalý náměstek primátora Tomáš Jelínek (SZSP), z programu raději stáhl.

„Původní záměr byl špatný. Nejenom kvůli nízké ceně, ale i proto, že počítal se zrušením současné školy ve Vaňově,“ poznamenal Fišera.

Nynější nabídková cena je podle něj minimálně 3 miliony korun a do podmínek si město dalo, že dosavadní výuka musí zůstat zachována, dokud si to Vaňovští budou přát.

Vaňovská škola je od září 2004 již jen detašovaným pracovištěm Základní školy SNP. Samostatnost ztratila, protože nedostala ministerskou výjimku z určeného počtu žáků.

Město ji zvažovalo zrušit, ale nakonec vyšlo vstříc rodičům nejmenších vaňovských školáků, kterým se nelíbilo , že by jejich děti musely do školy dojíždět.

V současnosti do zdejší první a spojené druhé a třetí třídy dochází osmnáct dětí.

Jezuitský řád je postupem města rozladěn. „Věc byla prakticky před podepsáním smlouvy, od bývalého primátora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče (ODS) jsme dostali i předběžný příslib pro akreditační řízení, takže jsme se spoléhali, že školu získáme,“ uvedla Jana Vičarová, která má tento projekt České provincie Tovaryšstva Ježíšova na starosti.

Podle pátera Josefa Horehledě by jezuité ve Vaňově chtěli učit děti, které mají intelektově na to absolvovat vzdělání, ale kvůli nemotivujícímu rodinnému zázemí se jim to často nepovede.

Škola, která vsadila na individuální přístup, by se dětem starala i o náplň ve volném čase. Tento model, který nazvali Nativity, praktikují jezuité hlavně v Americe.

Jejich zájem o vaňovskou školu, jak Jana Vičarová potvrdila, trvá i za změněných podmínek.