Odbor kontroly ústeckého magistrátu došel k závěru, že řidič se tehdy plně nevěnoval řízení, čímž spáchal přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu. A napařil mu pokutu 1,5 tisíce korun a další jeden tisíc jako náhradu nákladů přestupkového řízení.

„Okamžitě jsem se odvolal. Toho, z čeho mě obvinili, jsem se nedopustil,“ tvrdí Ústečan.

V noci 24. listopadu 2006 se vracel přes Trmice do Ústí. Bylo pár minut před půlnocí, když před okružní křižovatkou pod Větruší narazil na překážku a náraz pak auto odmrštil na betonové svodilo.

Teprve, když to bouchlo, on i jeho spolujezdec zjistili, že onou překážkou byl zhruba patnáct centimetrů vysoký práh uprostřed vozovky.

„Nebyl nijak označen ani osvětlen. Proto také stejně jako já dopadla spousta dalších motoristů. Jen během chvíle, když jsem čekal na policii, na dělící práh najelo 7 nic netušících chudáků,“ vzpomínal na nepříjemné chvíle Charvát.

Oprava automobilu přišla na 107 tisíc korun.

Zakrátko pak se v uvedeném úseku objevily dvě značky upozorňující, že se na silnici pracuje a také, že je zde snížena rychlost na třicet kilometrů v hodině. Přesto se magistrát spokojil s tvrzením Staveb silnic a železnic, zhotovitele komunikace, že stavba v té době již byla ukončena a silnice, že byla plně funkční.

Dopravní policie proti fyzickému rozdělení komunikace nic nenamítala, ale nelíbil se jí způsob provedení.

„Je to nevýrazné, práh lze přehlédnout. Proto jsme vznesli požadavek, aby tam byly instalovány směrovací desky, které na překážku upozorní,“ řekl tehdy dopravní inženýr Vojtěch Pokorný.

A za čas odtud dělící práh úplně zmizel. „Kdyby vše bylo v pořádku, tak by tam zůstal. I to je důkaz, že jsem to nebyl já, kdo havárii zavinil,“ je přesvědčen Charvát.

Pokud s odvoláním neuspěje, bude hledat další cesty, jak se bránit trestu, který by dle něj zasloužil někdo jiný.

„Pokusím se dát prostřednictvím internetu dohromady co nejvíce podobně postižených a pak snad budeme mít větší váhu. Není možné, aby za toho, kdo takové stupidní opatření na komunikaci vymyslel, platili právě ti jím poškození,“ dodal motorista.