„Systém je zatím používán na vybraných odděleních, nejčastěji ambulancích. Objednávání přes internet chceme samozřejmě dále rozšiřovat,“ řekl mluvčí nemocnice Karel Krois.

Pacienti se mohou připojit z domova na webové stránky nemocnice a zaregistrovat se. Při registraci si podle nemocnice zároveň zvolí formu komunikace – internet či SMS. Poté se přihlásí do systému a vyhledají si konkrétní odborné pracoviště. Zobrazí se volná kapacita ordinace, z níž si klient může vybrat datum a čas návštěvy, který mu nejvíce vyhovuje.

V dohodnutém čase před plánovaným vyšetřením potvrdí pacient svou přítomnost v areálu nemocnice, a to na recepci, případně přes veřejně přístupný počítač v areálu nemocnice. Získá tak jemu přidělené vyvolávací pořadové číslo. Poté se klient bude moci pohybovat kdekoli v areálu nemocnice, například vyčkat v atriu, v kavárně nebo venku.

Zde bude upozorněn SMS zprávou, že se jeho vyšetření blíží a je na čase se odebrat do čekárny. Podle mluvčího nemocnice si pacienti komfortní elektronické objednávání oblíbili a je se zvyšujícím se zájmem používáno.