Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je povinně smluvním pojištěním podle zákona 159/1999.

Ten říká, že pojištění se vztahuje na zájezd, kterým je předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb, jsou–li prodávány za souhrnnou cenu a jestliže služba bude poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc.

Těmito službami jsou doprava a ubytování. Případně jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 procent souhrnné ceny zájezdu.

„Pojištění se sjednává vždy na každý rok zvlášť. Pojišťovna nás zařadí do určité kategorie podle objemu poskytovaných služeb a z toho pak vypočte cenu. Obvykle za něj platíme 1, 3 procenta tržeb,“ uvedla Hana Lacinová, jednatelka místní cestovní kanceláře Special.

Informace o pojištěných cestovních kancelářích je možné si například vyhledat na internetu, konkrétně třeba na stránkách portálu Cestování.cz, na adrese pojisteni.ck.cz, kde jsou informace řazeny podle příslušných regionů.