Podle telnického starosty Jaroslava Doubravy (KSČM) je zakopaný pes právě v nechuti řidičů kamionů platit mýtné. „Nejprve to vypadalo, že problém je pouze v nedostatečném dopravním značení, kde chyběly ukazatele směru na dálnici na Prahu a Drážďany. Ale po doznačení směru na Drážďany se to zlepšilo jen o trochu. Celý problém vznikl se zavedením mýtného.“

Doubrava dokonce popisoval příhodu, kterou podezření radnice na vyhýbání se placení doložil. „Jednou jsem se ptal jednoho z řidičů kamionů, proč nejedou po dálnici. Ten se zarazil, zaváhal, pak si všiml obchodu s potravinami a tvrdil mi, že si jen jede koupit svačinu.“

Doubrava se obrátil na Krajský úřad s žádostí o možné zamezení průjezdu kamionů obcí, ale nepochodil.

„Krajský úřad vše postoupil magistrátu. Odbor dopravy nám ovšem odpověděl, že silnici II. třídy má právo užívat každý a proto omezení pro kamiony nepřipadá v úvahu.“ Tato odpověď je pro telnické o to nepříjemnější, že zde projede během hodiny i víc jak třicet kamionů. „Navíc, například na varvažovské silnici, řidiči běžně nedodržují rychlost.“

V obci se podle Doubravy již také stalo několik dopravních nehod. „Naposledy tu havaroval mix, to bylo v únoru. Naštěstí se řidiči nic nestalo, protože to tu znal. Otázkou je, co by se dělo, kdyby tu havaroval někdo, kdo to tu nezná.“

V případě, že se obec nedovolá pomoci, chce sáhnout k alternativnímu opatření. „Prostě na každé straně vozovky zaparkujeme naproti sobě dva nákladní automobily. Tak už kamiony neprojedou. Sice je nakonec budeme muset pustit, ale budou si pamatovat velké zdržení a už tudy nepojedou,“ řekl Doubrava a dodal, že doufá ve schůdné řešení a že by si úředníci měli uvědomit, že takto stát přichází o velké peníze, určené na opravu komunikací.

Odbor dopravy ústeckého magistrátu ospravedlňuje svou odpověď literou zákona. „Sdělení obci vychází z ustanovení zákona o pozemních komunikacích, jež jednoznačně sděluje, že pozemní komunikace jsou určeny k provozu a k účelům, ke kterým jsou určeny. Silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy,“ uvedl vedoucí odboru Dalibor Dařílek.

„Vlastníkem silnic druhé třídy je ze zákona ústecký kraj. Rozhodný krok tedy musí učinit on, protože on zařazuje a vyjímá silnice II a III třídy z příslušné kategorie. Jestliže by se vyskytly důvody pro vyjmutí dané komunikace ze sítě těchto silnic, musel by to udělat on a zařadit jí mezi komunikace místní nebo třetí třídy. Potom by i bylo možné zakázat průjezd kamionům,“ vysvětlil Dařílek.

Tiskový mluvčí Krajského úřadu František Janačík ale říká, že k případnému převedení úseku silnice II/248 v obci Telnice do nižší kategorie schází Ústeckému kraji, správci komunikace II. a III. podnět. „Ten by mohla dát například obec podáním žádosti. Případný zákaz průjezdu kamionů ale převedením komunikace do nižší třídy nevzniká.“

Podle něj prý stále platí, že o změnách užívání silnic II. a III. tříd rozhoduje, jako příslušný dopravní úřad, odbor Dopravy obce s pověřením III. stupně. „V případě Telnice tedy magistrát města Ústí nad Labem. O změnách užívání místních komunikací rozhoduje sama obec,“ dodal Janačík.

Starosta Jaroslav Doubrava hovoří o možnostech řešení frekvence dopravy.