Po celý čtvrtek probíhaly sportovní soutěže a pohybové aktivity studentů i zaměstnanců UJEP. Soutěžilo se v patnácti disciplinách, v areále školy i v přírodě. Slavnostního zahájení Dne rektorky se zúčastnili zástupci univerzity, Krajského úřadu v Ústí nad Labem a magistrátu. Ve sportovní hale UJEP zahájili program skupiny studentů s pohybovými skladbami. Studenti třetího ročníku učitelství na PF UJEP se představili s choreografií Jan Purkrábka nazvanou Olympijské kruhy. Den s rektorkou zakončil koncert v divadle.

Den rektorky univerzity nabídl slavnostní koncert

ÚSTÍ NAD LABEM - Den rektora, pravidelně pořádaný Univerzitou J. E. Purkyně (UJEP), letos nabídl víc. Vedle volna studentům – aby se mohli včera věnovat sportu – to byl poprvé i velký koncert v Severočeském divadle opery a baletu.

„Nová rektorka Iva Ritschelová podpořila myšlenku pokračovat v tradici konání Dne rektora na UJEP, převzala nad ním záštitu. Zároveň však dala impuls k rozšíření aktivit i z oblasti kultury a rozhodla o uspořádání slavnostního koncertu pro studenty a zaměstnance UJEP, ale také pro naše přátele, příznivce a spolupracovníky,“ uvedla Jana Šiková, kancléřka UJEP.

Koncert připravila katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP. Vystoupil na něm smíšený sbor Chorea academica vedený Josefem Říhou a Jičím Holubcem s repertoárem od Dvořáka po Ježka, Petr Slavík hrál na klavír a Dagmar Zelenková zazpívala za klavírního doprovodu Václava Krahulíka.

Během koncertu zněla Chopinova hudba, cimbál doprovodil Dívčí komorní sbor řízený Vladimírem Kuželkou. Saxofonový kvartet se blýskl skladbami Ellingtona i Monka, komorní smíšený sbor Nona vsadil na lidovky i klasiku. Koncert uzavřel Bernsteinovým hitem Amerika orchestr katedry HV pod taktovkou Jiřího Holubce.

„Velký dík patří všem, kteří se na letošním Dni rektorky podíleli,“ dodala Jana Šiková, kancléřka univerzity.