Špatný výpočet daně

Za finančními kauzami se podle interního zpravodajského listu Družby nazvaného Družstevník skrývá několik pochybení.

Prvním problémem je rozdíl ve výpočtu daně za účetní období let 2001 až 2003, ve výši zhruba jedenáct milionů. Tento rozdíl zjistil Finanční úřad při kontrole. „Rozdíl byl ovšem ihned uhrazen. Na penále, vyměřené zhruba ve stejné výši byla podána žádost o posečkání, které bylo vyhověno do třicátého června 2007,“ píše se v Družstevníku.

Proti výměrům bylo podáno družstvem odvolání k Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem. Bylo odmítnuto a proto se Družba odvolala ke Krajskému soudu. „Řízení ale bylo přerušeno pro podání mimořádného opravného prostředku. Tím byla žádost o přezkum výpočtu daně z příjmu právnických osob,“ uvedl Miroslav Machala, vedoucí organizačně právního úseku.

Nedodané dokumenty

V další kauze Družba jako investor opomněla zaslat závěrečné vyhodnocení odstraňování vad panelových domů, na něž čerpalo státní dotace. Odeslalo pouze takzvaný výkaz realizace akce. Za zpracování byl odpovědný ekonomický a technický úsek zprávy družstva. „Na základě těchto zjištění bylo Finančním úřadem rozhodnuto o vrácení poskytnutých finančních prostředků na vady panelových domů,“ je napsáno dál v Družstevníku.

Částka, jíž mělo družstvo vrátit, přesahovala 39, 5 milionu a vyměřené penále 24, 7 milionu korun. „Opět jsme podali žádost o posečkání, vyhověno bylo do 30. června 2007. Zároveň jsme podali žádost na ministersvo financí o prominutí,“ vysvětlil Machala.

Ministerstvo financí družstvu částečně vyhovělo a celkovou částku snížilo na 5, 5 milionu korun. „V současnosti podnikáme další kroky ke snížení částky,“ pověděl Machala.

Nepřiznaná daň

Poslední kauzou, o níž se ve zpravodaji Družstevníku Machala zmiňuje, je zjištění, že družstvo nepředkládalo daňové přiznání, a tím neplatilo silniční daň. Vedení družstva tedy nechalo daňové přiznání za období 2001 až 2005 dodatečně zpracovat a daň uhradilo. Penále, vyměřené úřadem za nezaplacenou daň v případě tohoto pochybení dosáhlo skoro 42 tisíc korun. To bylo také zaplaceno.

Oddělené finance družstva

Podle Machaly se členové družstva i vlastníci bytů, kteří členové Družby nejsou, prý nemusejí obávat o své byty ani peníze, jež platí za jejich užívání.
„Tyto peníze jsou vedeny na účtu bytového hospodářství a jsou přísně zúčtovatelné na každý byt. Finance, o nichž se ve všech třech kauzách hovoří, jsou na účtu ostatního nebytového hospodaření,“ řekl.

Trestní oznámení

Machala dál uvedl, že na družstevních obvodových konferencích a na shromáždění delegátů, které je nejvyšším orgánem družstva, padaly návrhy na trestní oznámení.

„Zjistili jsme ale, že oznámení bylo podáno jedním z delegátů již 6. září 2006, tedy tři měsíce před konáním shromáždění delegátů,“ řekl a dodal, že Družba rozhodně nekrachuje a ani nepůjde do konkurzu.

„Bylo by to jistě dobré sousto, protože družstevní majetek movitý i nemovitý dosahuje zhruba jedné miliardy korun. Dál se k samotným kauzám nemůžu vyjádřit, protože ještě nejsou ukončeny,“ vysvětloval Machala.

Připomínky družstevníků

Vilemína Filipová, jedna z členek družstva, ovšem říká, že Machala okolo sebe jen čeří vodu. „Můj manžel podal podnět na státní zastupitelství k prošetření hospodaření družstva, protože na svůj dotaz k tomu dostal odmítavou odpověď.“ Podle ní je velmi špatné, jak vedení s penězmi nakládá a mělo by zároveň být vyměněno i představenstvo družstva.

Další družstevník Václav Strnad říká, že vedení družstva zamlčuje pravdu. „Finanční ředitelství družstvu vyměřilo penále ve výši asi 9, 5 milionu korun. Vedení se proti tomu odvolalo k ministerstvu financí. To odvolání zamítlo, vím to už od minulého týdne, ale pochybuji, že se to ostatní jinak dozví. Podal jsem také trestní oznámení,“ dodal Strnad.

Podle Machaly však ministerstvo pouze nepovolilo jen mimořádný opravný prostředek, kterým byl přezkum výpočtu daně. „Tam se o žádných finančních částkách nehovoří.“