„Sonda prokázala silné osídlení od 10. do 12. století,“ vysvětlila vedoucí archeologického výzkumu Marta Cvrková. „Musela zde být jedna z osad, která se později stala jádrem, dokonce klíčovým místem vývoje budoucího města Ústí nad Labem.“

Sonda, jež ukázala celý průřez historického vývoje centra, také odhalila, jak se město vyvíjelo dál. „Tato osada se postupně přetvářela, až zanikla zcela.

Začaly vznikat sklepy, které se později zahlubovaly, obyvatelé si začali stavět domy z kamene. Také přicházeli další obyvatelé, například řemeslníci ze Saska,“ pokračovala Cvrková.

Sasové zde také založili koncem 13. století další kostel, dnes Nanebevzetí Panny Marie, nedaleko původně románského kostela sv. Vojtěcha. „Ten využívalo původní slovanské obyvatelstvo,“ vysvětlila Cvrková. Také řekla, že sondáž, trvající asi tři týdny, je jen přípravou na samotný archeologický výzkum.

„Našli jsme zde spoustu keramických střepů, jež jsou výborným datovacím materiálem, onu stoku z renesančního a barokního období, která sloužila k odvodnění takzvané zelené uličky, dále gotické sklepy. Část z nich byla převzata do sklepního systému v 19. a 20. století,“ řekla Cvrková a dodala, že každý nález je jedinečný, protože vypovídá o době svého vzniku.

Nálezy sondy označuje za velmi důležité i ústecký historik a známý trpaslíkolog Václav Houfek. „Sonda překonala naše očekávání. Následující výzkum bude nejrozsáhlejším za poslední roky v Čechách. Určitě se od něj dají čekat nejdůležitější nálezy, které zásadně obohatí naše informace o minulosti města Ústí nad Labem,“ uvedl.

Vědci nyní budou vyhodnocovat nálezy a připravovat se na další výzkum, po jehož dokončení chtějí výsledky své práce představit veřejnosti.