„Za dobu působení naší poradny vidíme určitou změnu k lepšímu. Lidé, především mladí, jsou nyní více tolerantní vůči cizincům,“ uvedla pracovnice poradny pro integraci Michaela Tassanyiová.

Je časté, že školáci mají spolužáka cizince, což pomáhá měnit pohled dětí a mladých na menšiny. „Dřív se na nás lidé dívali jinak, ale dnes například chodím k lékaři, jezdím domů autobusem a nikdo se nad tím nezastaví,“ řekl vietnamský mladík Nguyen Van Hai, který v České republice žije téměř deset let.

Významným zdrojem obživy u cizinců bylo podnikání, hlavně prodej. Nyní si nachází uplatnění i v jiných profesích. Nejčastěji se věnují manuálním pracem například ve stavebnictví a výrobě. Neobvyklí však nejsou ani umělci či vysokoškolští profesoři. Mnoho hotelů a restaurací, které hledají nové pracovní síly, přímo požadují cizince většinou z Ukrajiny nebo Slovenska.

„Významný počet zahraničních občanů je zaměstnán v oborech vyžadujících vysokou kvalifikaci, typickým příkladem je 95 lékařů,“ uvedl pracovník Úřadu práce v Ústí nad Labem Jaroslav Lejček.

Uchazeči o zaměstnání z ČR ale nejsou tímto přísunem pracovní síly ohroženi.

Občané z Evropské unie a Švýcarska mají stejné postavení na trhu práce jako občané ČR. Cizinci z takzvaných třetích zemí pracují na základě povolení k zaměstnání.

Úřady práce před vydáním povolení vždy posuzují situaci na trhu práce. Tito pracovníci tak doplňují nedostatek českých uchazečů o zaměstnání v ústeckém okrese.