K výuce angličtiny přechází i základní školy z pohraničí, přestože na Ústecku se lidé mnohem častěji setkávají právě s jazykem německým.

Nyní přichází z Německa nebo německých firem sídlících u nás více pracovních nabídek. Zaměstnavatelé si kladou jako jeden z hlavních požadavků znalost němčiny.

Angličtina se stala na mnoha školách prvním a často i jediným cizím jazykem. A němčina se vyučuje pouze v případě, že je o ní dostatečný zájem ze strany žáků a rodičů.

Studenti a školáci hodnotí jako perspektivnější jednoznačně anglický jazyk. „Já jsem ve škole přešla z němčiny na angličtinu. Němčina byla lehčí, ale s angličtinou si určitě lépe najdu uplatnění,“ řekla školačka Jarmila Kubcová.

Mnohé střední a vysoké školy se málo zajímají o situaci v praxi, a tak dochází i k takovým jevům jako je rušení výuky němčiny na fakultách technického a přírodovědného zaměření.

“Začínají se vyučovat spíše takové atraktivnější jazyky, které se u nás dříve moc neobjevovaly, například francouzština,“ uvedla Renata Cornejo z katedry germanistiky FF UJEP. Takové jazyky ovšem nejsou na našem pracovním trhu tolik uplatnitelné jako němčina.

V České republice působí vysoký počet firem s německou, rakouskou a švýcarskou majetkovou účastí, které si pochvalují dobrou spolupráci s českými partnery a hodlají ji rozšiřovat.

„Znalost německého jazyka je potřebná a užitečná. Umožňuje především dobré uplatnění na pracovním trhu. Již dnes si stěžují německé firmy u nás, že nemají dostatek kvalifikovaných sil se znalostí jazyka,“ dodala Renata Cornejo.

V Evropské unii je němčina nejrozšířenějším mateřským jazykem.

Hlasujte, prosím, v anketě níže! Děkujeme.