Nechyběly tradiční jarmareční koláče, perníky, trdelníky a zabijačkové pochoutky. O zábavu se postaralo divadlo Zrakoplav, Panoptikum Maxe Fische, Orangutání dividlo, loutková Téměř divadelní společnost. Ani tentokrát nechybělo vystoupení folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy se zpěvem a tancem.