„Navážíme materiál a začali jsme s přípravnými pracemi,“ potvrdil stavbyvedoucí Vítězslav Obšil z ústecké firmy Komastav DS, která pro město Ústí školu opraví.

S vedením školy již stavbaři dohodli postup prací tak, aby výuka byla co nejméně narušována. „Mimo provoz už je aula a částečně i tělocvična. Tělocvik nám to nijak nenarušuje, máme vlastní hřiště i běžeckou dráhu, tak žáci chodí tam,“ uvedl ředitel školy Pavel Ťupek.

V odpoledních hodinách ještě do zdejší tělocvičny docházejí členové organizací, které si ji od školy pronajímají. „To potrvá do konce května, pak se tělocvična uzavře úplně,“ informoval Ťupek.

Hlavní práce, které by kolidovaly s vyučováním, jsou podle něj naplánovány na prázdniny. V jejich závěru by měla být celá rekonstrukce, obnášející zpevnění základů i stěn tělocvičny a auly, opravu atiky nad průčelím hlavní budovy a stavbu kanalizace, hotová.

Že bude, pokud se v průběhu prací neobjeví neočekávané závady, o tom na konci března ujistil rodiče 350 zdejších školáků primátor Jan Kubata.
„Na konci srpna vše bude připraveno na nový školní rok. My pro to alespoň uděláme všechno,“ ujistil je Kubata.

Schůzku přímo do školy svolal poté, co se mezi rodiči, pedagogy i samotnými školáky rozšířily obavy, že město chce 75 let starou střekovskou školu zrušit a děti umístit jinam.

Statický posudek, který poukázal na havarijní stav, měl totiž magistrát k dispozici už na začátku minulého roku, ale pořád se nic nedělo. A ani v rozpočtu pro letošní rok město nevyčlenilo na rekonstrukci žádné prostředky. Zato úředníci začali zjišťovat, do kterých ústeckých škol by šlo školáky ze Střekova přestěhovat.

Primátor pak vysvětloval, že se tak dělo pro jistotu, kdyby se práce nestihly do konce prázdnin. Radní také okamžitě našli v rozpočtu rezervu 15 milionů korun a urychlili výběr zhotovitele rekonstrukce.

„Když jsem byl pro dceru ve škole, všiml jsem si, že se tam začalo pracovat. Teď už tomu věřím, že všechno dobře dopadne,“ řekl včera Zbyněk Svoboda, jeden z rodičů.

Průběh prací bude město podle mluvčího Milana Knotka každý týden zveřejňovat na svých webových stránkách.