„Projekt má za cíl vychovat z dětí dospělé lidi, kteří myslí ekologicky a jednají šetrně ke svému životnímu prostředí,“ uvedla přednášející studentka Alena Mařasová. Vysokoškoláci dětem během hodinového programu vysvětlí stav životního prostředí Ústí nad Labem. Ukáží na jeho problémy a poradí, jakým způsobem se dají řešit. Žáci se tak například dozví, že Ústí hodně trápí prach a že vzduch je nejvíce znečišťován hustou dopravou.

Dále například poučí o zbytečnosti kupovat balenou vodu v pet láhvích, protože v Ústí je podle jejich informací pitná voda z vodovodu jedna z nejlepších v republice. Některé balené vody dokonce v kvalitě předčí. „S menšími dětmi hrajeme zábavné ekohry, které je přinutí přemýšlet a snad pomůžou k vytvoření si určitého vzoru správného chování,“ řekla Mařasová.

Ve vyšších třídách žákům měříme jejich ekologickou stopu. To je dnes poměrně nový ukazatel chování se k přírodě a životnímu prostředí. Tomu, kdo si ji nechá na základě dotazníku změřit, ukáže, jak velkou plochu naší planety potřebuje k zajištění svého života a životního stylu,“ řekl student Stanislav Hejda. Měření ekostopy podle něho ukázalo, že kdyby se každý choval jako jeden z dotazovaných žáků, potřebovali bychom 5 planet Země. Podle chování jiného ale pouze 1,3 planety.

Rozdíly mezi školami jsou podle studentů velké. „Někde děti nevědí o ekologii nic, jinde si zase školy podle našich přednášek vypracovávají své projekty, podle kterých se chtějí chovat,“ uvedla Mařasová. Studenti si přednášky připravovali během výuky na univerzitě a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. Informace jim poskytli i úředníci magistrátu.

„Od škol byl o přednášky ekologické výchovy takový zájem, že jsme museli nabídky k prezentacím pozastavit,“ řekl ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler. Finančně projekt zajišťuje grant města Ústí nad Labem.