Deník nedávno informoval o lidských kostech ležících volně na zdejším hřbitově. Krajská hygienická stanice (KHS) reagovala okamžitě. Nařídila záležitost prošetřit a do Petrovic se ihned vydala pracovnice KHS kosti najít a bezpečně odstranit.

Bohužel zde mezitím již proběhl jarní úklid a kosti nenašla. Byly totiž pravděpodobně společně se spadlým listím shrabány a hozeny na hromadu s ostatním odpadem za hřbitovní zeď.

Na tomto místě leží několik dalších kosterních pozůstatků. Ty se sem zjevně dostaly stejnou cestou již v minulosti.

Přestože je nepravděpodobné, aby si údržbáři při úklidu pohřebiště ani jednou kostí nevšimli, nikdo z nich se o jejich bezpečné odstranění nepostaral.

V první řadě měla o všem být informována policie. „V případě takových nálezů je nutné kontaktovat policii, která zajistí bezpečné odstranění kostí pověřenou osobou,“ potvrdil ředitel KHS Josef Trmal.

Kosti za hřbitovní zdí jsou stejně nebezpečné, jako kdyby ležely uvnitř. Pár metrů od pohřebiště totiž nedávno vyrostla chatařská kolonie i obytné domy. Hřbitov navíc leží i v těsné blízkosti základní a mateřské školy. Může se tak stát, že by se kosti dostaly do rukou zvědavých dětí.

Již dříve jsme informovali o rizicích, které při styku s lidskými pozůstatky hrozí. Podle Trmala v kosterních tkáních mohou například ještě přežívat smrtelně nebezpečné viry. Za všechny je možné jmenovat anthrax nebo mor.