Mrazák se nacházel v malé vykachlíkované sklepní místnosti. Za II. světové války ji zaměstnanci užívali i jako kryt. Jelikož byl zalitý betonem, zdál se bezpečný. Proto jej Houdkovi zaměstnanci použili při druhém bombardování města spojenci 19. dubna 1945.

„Ačkoliv řeznictví bylo zasaženo tříštivou pumou, mrazák jako takový nebyl poškozen. Porušeno ale bylo vedení čpavku v chladicím zařízení,“ vysvětloval Martin Krsek, ústecký historik.

Všech sedmnáct zaměstnanců, z nich osm Čechů, zbytek Belgičanů a Francouzů, čpavek zabil. Byli to mladí lidé poslaní do Ústí, tehdy součásti Německé říše, okupačními úřady na totální nasazení. Mrtvé po náletu vyzvedli. Zničené Houdkovo řeznictví bylo strženo. První o tomto nálezu informovala Mladá fronta Dnes.

Dalšími nálezy na místě jsou pozůstatky středověké zástavby centra, studna a pravěké osídlení. To se datuje do mladší doby kamenné. „Pochází z takzvaného období kultury s vypíchanou keramikou téměř 5 tisíc let před Kristem. Objevili jsme ještě raně středověkou polozemnici, jinak řečeno slovanskou chatu z 11. – 12. století,“ řekl Petr Lissek, vedoucí výzkumu.

Nejvýznamnějším nálezem je ovšem skleněný střep. „Pochází z číše vyrobené z červeného skla z období přelomu 15. a 16. století. Tato technologie byla sice známá, pocházela z Německa a Francie, ale není rozšířená. Nálezy skla této barvy jsou unikátem v evropském měřítku,“ dodal Lissek.