Jedná se o zvláštní formu zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče, která je poskytovaná kvalifikovanými zdravotními sestrami pacientovi v jeho domově.

Podle Evy Tomsové z trmické sociální komise je o tyto služby hlavně mezi seniory velký zájem.

„Kapacitu máme neomezenou. V případě potřeby navyšujeme stavy pracovníků,“ uvedla vedoucí Komplexní péče Naděje Marcela Myšáková.

Pracovníci domácí péče docházejí za pacientem domů a pečují o něj na základě indikace lékaře podobným způsobem jako při hospitalizaci a provádějí přibližně stejné spektrum ošetřovatelských a rehabilitačních výkonů.

Jedná se o vyžádanou formu zdravotní péče, což znamená, že o ní rozhoduje ošetřující lékař. To je ale často problém. „Někteří lékaři s touto formou rekonvalescence sympatizují, jiní ne,“ řekla Myšáková. Podle praktické lékařky Olgy Vejvodové je postup umístění pacienta do domácí péče individuální.

„V některých případech je to pro pacienta obrovská pomoc. Jistě pozitivní je domácí péče o nevyléčitelně a dlouhodobě nemocné. Při určitých diagnózách je i díky našemu nedokonalému právnímu systému zase jistější ponechat pacienta v nemocnici,“ řekla Vejvodová.

V návaznosti na hospitalizaci dochází za pacientem po dobu 14ti dnů ošetřující lékař z nemocnice. Pak přebírá tuto odpovědnost praktický lékař, u kterého je pacient registrován. Cílem je podle Myšákové navrátit pacienta co nejrychleji do domácího prostředí.

Tento princip lze aplikovat jak u pacientů, kteří vyžadují pouze krátkodobou péči v rekonvalescenci po akutních úrazech či operačních výkonech, tak u chronicky nemocných, kde Naděje často poskytuje domácí péči i několik let.

Zde je pak často nutné rozšířit péči i o služby sociálního charakteru, což je například nákup, praní a úklid domácnosti.

Tyto služby již nehradí zdravotní pojišťovna a klient si je platí sám.

Nutnou a nezbytnou podmínkou je souhlas pacienta. Podle Myšákové je prokazatelné, že u pacienta, o kterého je pečováno v jeho vlastním prostředí, se zkracuje doba rekonvalescence a chronicky nemocní se lépe vyrovnávají se svým handicapem.