Podle reakce, kterou Deníku jejich jménem zaslala dopisem J. Geunutová, se bojí přeměny z klidné obce na hlučné předměstí Ústí nad Labem.

Podle odpůrců projektu se pro sportovní vyžití místních obyvatel nemusí stavět velký areál, ale zcela by stačilo stávající dětské hřiště opravit nebo posekat a postavit pro klukovský fotbal dvě branky na louce.

Hlavní koordinátor projektu arálu Vladimír Navara je z postoje místních obyvatel překvapený.

„Společně se starostou jsme uspořádali několik setkání s obyvateli, kde jsme jim náš záměr vysvětlovali. Až na jednotlivce se negativně přímo nikdo nevyjádřil. Naopak vím o mnoha lidech, kteří se na areál těší,“ řekl Navara.

Stejně se k negativnímu dopisu občanů místní části Valtířova vyjádřil i starosta Velkého Března Miroslav Moucha.

„O nějakém zásadnějším nesouhlasu z řad občanů slyším poprvé. Na besedách se doposud nikdo zamítavě nevyjadřoval,“ řekl.

Zmíněná banální oprava stávajícího dětského hřiště je pro obec při současných normách Evropské unie velmi nákladná.

Také proto projekt několika sportovišť s parkem, lavičkami a novým moderním dětským hřištěm odsouhlasilo bez připomínek místní zvolené zastupitelstvo.

Zamýšlený rekreační areál vychází z koncepce mikroregionu Velkobřezensko. V něm Valtířov zajišťuje rekreační potřeby obyvatel mikroregionu.

Peníze na stavbu nemají obec nijak zvlášť zatížit. Na vše se mají dostat finance z evropských dotací a různých grantů. Vladimír Navara vidí problém v tom, že si lidé nedokáží představit, jak areál bude vypadat.

„Je koncipován hlavně pro místní obyvatele všeho věku. Vstup do něj bude zdarma a navíc nabídne i restauraci. Ta bude určitě vítanou konkurencí jediné obecní hospodě s nevalnou nabídkou.

„Na jejího provozovatele bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení,“ rozptyluje četné závistivé obavy místních. Mít kam si jít oddychnout nebo zasportovat je podle Navary jistě lepší, než zarostlá pískovna, se kterou nikdo nedokázal přes 16 let udělat.

„Je jasné, že úplně všem občanům se nikdy nemohu zavděčit, ale rád lidem vše znova ukážu, začlením jejich přání do projektu a rozptýlím jejich obavy plynoucí většinou z malé představy, jak má budoucí areál vypadat,“ slibuje pan Navara.