„Krajského koordinátora LOK – SČL Michala Hanauera zajímalo zajištění lékařské péče v nově organizovaných krajských zdravotních zařízeních po transformaci do akciové společnosti, jejímž jediným vlastníkem je Ústecký kraj,“ uvedl tiskový mluvčí Ústeckého kraje František Janačík.

Podle Fialy zůstane struktura zdravotnických zařízení shodná. „Zdravotní péče je zajištěna délkou trvání smluv mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami,“ vysvětlil. „Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nám v minulém týdnu sdělila, že má zájem na převzetí rámcových smluv v objemu a struktuře, odpovídající závazkům, jež mají uzavřeny krajské nemocnice pro tento rok.“

Objem a struktura zajištění lékařské péče pro další smluvní období, které může být zahájeno 1. lednem 2008, prý bude závislá na výběrových řízeních.

„Jejich vyhlášení můžeme očekávat na podzim tohoto roku,“ pokračoval Fiala.

V současné době kraj jedná se zdravotními pojišťovnami a prozatím není jasné, zda se přikloní k variantě jedné smlouvy za celou Krajskou zdravotní nebo k smlouvám pojišťoven s jednotlivými odštěpnými závody.

„Chceme dojednat pro zdravotnická zařízení v Krajské zdravotní smluvní vztahy, které budou pro naše organizace i pro jejich zaměstnance co nejvýhodnější. Nejlepší variantou jsou stávající smlouvy, takže i po převedení krajských nemocnic pod Krajskou zdravotní v nemocnicích do 31. prosince tohoto roku k žádným změnám nedojde,“ dodal náměstek Fiala.