„Toto číslo je ale ve skutečnosti dva až třikrát větší,“ uvedla Eva Jílková, lékařka ZÚ. Na prvním místě je jednoznačně Praha se 464 osobami, což je více než polovina všech nakažených osob v Česku. Celkový počet činí 920 osob.

Testy na HIV provádí v Ústí nad Labem Sokrates, K–centrum a ZÚ. „Za rok 2006 jsme vyšetřili 40 osob, za rok 2007 12 osob, ani jeden z těchto případů nebyl HIV pozitivní. Převážně nás navštěvují muži. Navštěvují nás osoby s vysoce rizikovým chováním, ale také jejich blízcí,“ uvedla Lucie Tichá, statutární zástupce centra Sokrates.

Od té doby, co Sokrates nechodí do terénu, je navštěvuje čím dál méně osob. V K–centru, které poskytuje HIV testy drogově závislým, jsou na tom s návštěvností lépe. „Za rok 2006 jsme měli 95 osob, v roce 2007 41 osob. Za tyto dva roky jsme neměli nikoho HIV pozitivního. Převahu mají u nás muži. Poskytujeme slinové a krevní testy pouze pro osoby, které užívají návykové látky,“ uvedla Radka Koblížková, ředitelka K–centra.

Největší návštěvnost má ZÚ. „V roce 2006 jsme uskutečnili něco mezi 500 – 600 odběry a tento rok 152 odběrů. Během těchto dvou let jsme neměli žádný HIV pozitivní odběr. Chodí k nám muži i ženy skoro ve stejném počtu. Odběry si nechávají dělat heterosexuální i homosexuální lidé, v malém množství narkomani. Neděláme slinové testy, pouze krevní“ uvedla Eva Jílková, lékařka ZÚ.

Co je infekce HIV a onemocnění AIDS?

V roce 1981 bylo v USA poprvé rozpoznáno nové onemocnění, které dostalo jméno AIDS ( Acquired Immuue Deficienty Syndrome – Syndrom získaného imunodeficitu). Toto onemocnění vede ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnost organizmu. Lidé s touto nemocí jsou více náchylní k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Původcem onemocnění AIDS je virus HIV – Human Immunodeficienty Virus (virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka). Tento virus napadá určitou skupinu bílých krvinek v lidském těle, T lymfocytů, v nichž se množí, později i zabijí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Výrazný pokles počtu bílých krvinek vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu, třeba několik let, vůbec žádné zdravotní potíže. K rozvoji příznaků dojde průměrně za 10 – 15 let po nákaze.

Jak se virus přenáší?

Virus HIV je citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60° C, běžné dezinfekční prostředky, chlorové preparáty. Virus HIV se vyskytuje v tělních tekutinách, zejména v krvi, spermatu, poševním sekretu a v mateřském mléku. Jsou známy pouze tři způsoby přenosu infekce HIV. 1. Nechráněným pohlavním stykem 2. A - krevní cestou (člověk by se měl vyvarovat společnému užívaní hygienických potřeb, jako kartáčků na zuby a žiletek, stejně tak jako nedostatečně sterilizovaným nástrojům při provádění některých kosmetických úkonů. B – při injekčním užívání drog 3. z matky na dítě. Větší riziko přenosu je z muže na ženu. Toto platí i u homosexuálních párů.

Jak se virus nepřenáší?

Při běžném společenském styku, společným užíváním nádobí, polibkem, objímáním, v sauně, bazénu a hmyzem.

Co říká test na HIV?

Po 2-3 měsících od nákazy virem HIV lze již laboratorním vyšetřením prokázat HIV protilátky nebo antigen viru HIV. Do té doby nemusí být HIV infekce laboratorním vyšetřením prokazatelná – hovoříme o tzv. „imunologickém okénku“ (V tomto období ovšem infikovaná osoba je nositelem velkého množství viru HIV. Při nechráněném sexuálním styku, při sdílení injekčních pomůcek a při darování krve v tomto období představuje vysoké riziko pro své okolí). Pozitivní výsledek testu neprokazuje onemocnění AIDS, ale pouze přítomnost viru v organismu. Negativní výsledek testu znamená, že jste se nenakazili virem HIV, ovšem pokud byl test proveden až po 3 měsících po posledním rizikovém chování.

Kdy byste měli jít na test na HIV?

Zejména v případě trvale rizikového chování, nahodilého rizikové chování a před vytvořením nového vztahu.

Kde je v Ústí nad Labem možnost provést test na HIV?

Test na HIV se provádí ve většině zdravotních ústavů (kde si klient vyšetření zpravidla hradí, existují ale i centra, kde jsou tyto služby poskytovány bezplatně).

Seznam center:

Sokrates Ústí nad Labem, o. s., adresa: Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem 400 01, tel.: 475 220 320/475 220 849, e-mail: sokrates1@seznam/centrum.cz, www.sokrates-ul.cz, BEZPLATNÉ

Zdravotní ústav, adresa: Moskevská 15, Ústí nad Labem 400 01 tel. : 477 751 111, e-mail: eva.jilkova@zuusti.cz; 350,-- (zde může zdravotní pojišťovna proplatit celý test)

Kontaktní centrum pro drogově závislé, Drug Out Club, o. s., adresa: Velká Hradební 47/13, Ústí nad Labem 400 01, tel.: 475 211 483 e-mail: drugout@mbox.vol.cz , www.minimax.cz/drugout/

Bezplatné linky pomoci:

Národní linka pomoci AIDS „HELP LINE AIDS“, tel.: 800 144 444 Po – Pá: 13 – 18 hod.

Bezplatná nonstop

linka pomoci AIDS ČSAP, tel.: 800 800 980; www.aids-hiv.cz