Cyklisté se pohybují zemědělskou krajinou, kde není žádný průmysl, potkávají stáda skotu a koní. Přes cestu jim přeběhla velká liška i dvě srnky, cyklostezka zde často vede po protipovodňovém valu či v jeho sousedství – buď okolo polí, nebo záplavovým územím. Včera museli jet dlouho proti větru, prali se s ním.